Programes de concert

                                              Tabulatura

La tiorba neix a Itàlia pels voltants de l'any 1600 per acompanyar els cantants en la nova manera de recitar cantando. Ben aviat, els tiorbistes crearen repertori solista per a l'instrument. Aquesta música tenia les mateixes pretensions que la música vocal revolucionària dels inicis del barroc: imitar les emocions humanes amb la música i mostrar les oscil·lacions anímiques de l'individu. Així doncs, en les peces del concert Tabulatura anem transitant per la joia, la tristesa, l'esperança, la frustració... tots aquests ànims es van succeïnt tal com fan en el dia a dia de qualsevol persona.

 

Aquest programa de concert es composa de dues parts: la de música italiana i la de música francesa. La música d'aquests països respon, d'alguna manera, a són els seus pobles: la música italiana és espontània, extravertida, impulsiva i imprevisible. Els francesos, en canvi,  fan una de més continguda, refinada, d'alguna manera més racional.

 

Ferran Pisà - tiorba

 

 

 

Corrente prima - Alessandro Piccinini

(vídeo)

 

 

Partite variate sopra quest'Aria detta l'Allemana

- Alessandro Piccinini

(vídeo)


                                              Musica Universalis

En el barroc, la música havia d'imitar la parla humana de diferents maneres: en l'estructura del discurs, en l'articulació de les síl·labes i en l'entonació de les frases. D'aquesta manera s'aconseguia repercutir en l'oient suscitant-li les diferents emocions humanes. Música Universalis és un programa de concert de música per a viola da gamba i tiorba d'arreu d'Europa que mostra bé aquest lligam entre discurs musical i discurs verbal. La viola da gamba és un instrument ideal per mostrar els vincles entre música i retòrica per la seva riquesa de recursos tècnics i tímbrics per imitar la parla. 

 

El programa està composat per peces de diferents escoles musicals europees i mostra les maneres diferents de concebre aquest lligam entre música i parla i les maneres diferents d'explotar els recursos de cada instrument.

 

Marc de la Linde - viola da gamba

Ferran Pisà - tiorba

 

 

 

Prelude & Rondeau - M. Marais

(vídeo)                                              Mirando il cielo

Pels voltants de l'any 1600 a les corts del nord d'Itàlia congria una nova concepció de què és la música. Aquest nou plantejament busca la màxima expressivitat imitant els diferents registres de la parla. Els primers exercicis en aquesta nova música són excepcionalment interessants i serviren per traçar un camí que seguiren els autors de les generacions posteriors.

 

El programa Mirando il cielo recull obres de la segona generació d'autors d'aquest nou estil de música parlada. Aquests autors ja no experimenten amb un nou estil, si no que busquen l'equilibri d'aquest nou estil tan parlat aplicant-hi ingredients més melodiosos, propis del cant virtuosístic; tot plegat, pel convenciment que aquests passatges airosos reforçaven les qualitats persuasives de la música.

 

Eulàlia Fantova - veu

Ferran Pisà - tiorba

 


Laudate Dominum - Kapsberger

(vídeo)


                                               Musick's Monument

L'any 1649 a Anglaterra s'hi establí el règim de la Comonwealth. El monarca Carles I fou decapitat i la seva família escapà en exili cap a França i Holanda. Oliver Cromwell fou el nou cap d'estat que imposà una política basada en el Puritanisme religiós. Aquesta influència dels ideals puritans tingué dures conseqüències per en la producció artística i de lleure, ja que aquestes activitats deixaren de ser promocionades i, algunes d'elles, foren directament censurades.

 

L'any 1660 Carles II recupera la corona del seu pare després de passar tota una dècada a Versalles acollit pel rei Sol Lluís XIV. Tot d'una que recupera el poder Carles comença a aplicar plans per re-nodrir els palaus i els carrers d'activitat artística i de lleure. Tot plegat suposà una explosió creativa i una inversió en mitjans sense precedents a l'illa britànica. Musick's Monument és una tria de música vocal pensada per a ser inclosa en obres teatrals que entretenien a nobles, burgesos i poble humil.

 

Eulàlia Fantova - veu

Ferran Pisà - tiorba

 

 

Cupid once when weary grown - P. Humfrey

(vídeo)

 

How severe is forgetful old age - P. Humfrey

(vídeo)


                                              Trio Tomo

El Trio Tomo centra el seu repertori en la primera música instrumental barroca, fortament influïda pel nou estil vocal de cant recitat. Aquesta voluntat de la nova música vocal per retratar els diferents ànims del sentir humà comporta una exploració dels recursos de cada instrument insòlita fins aleshores.

 

El programa de Trio Tomo mostra els diferents tipus d'obra característics dels inicis del segle disset: com a primer tipus les sonates per a violí, que busquen el contrast expressiu i els límits de les possibilitats de l'instrument. Un segon tipus d'obra són les diminucions escrites pels compositors del XVII sobre cançons populars de l'època o composicions vocals d'altres autors. El darrer tipus de peça que mostrem en els nostres concerts són les variacions escrites sobre un baix que es va repetint de l'inici al final de l'obra.

 

Rie Kimura - violí

Robert Smith - viola de gamba

Ferran Pisà - tiorbaGiovanni Paolo Cima - Sonata a 2

(vídeo)