Projectes de cambra

                                Trio Tomo

El Trio Tomo centra el seu repertori en la primera música instrumental barroca, fortament influïda pel nou estil vocal de cant recitat. Aquesta voluntat de la nova música vocal per retratar els diferents ànims del sentir humà comporta una exploració dels recursos de cada instrument insòlita fins aleshores.

 

El programa de Trio Tomo mostra els diferents tipus d'obra carecterístics dels inicis del segle disset: com a primer tipus les sonates per a violí, que busquen el contrast expressiu i els límits de les possibilitats de l'instrument. Un segon tipus d'obra són les diminucions escrites pels compositors del XVII sobre cançons populars de l'època o composicions vocals d'altres autors. El darrer tipus de peça que mostrem en els nostres concerts són les variacions escrites sobre un baix que es va repetint de l'inici al final de l'obra.

 

Rie Kimura - violí

Robert Smith - viola de gamba

Ferran Pisà - tiorbaGiovanni Paolo Cima - Sonata a 2

(vídeo)                                 Eulàlia Fantova & Ferran Pisà

Fan música conjuntament d'ençà que eren companys d'estudis a l'Escola Superior de Música de Catalunya-Esmuc. Allò que començà com una col·laboració dins les aules ha continuat, ja fora de l'escola, com a conjunt professional especialitzat en música italiana del segle XVII.

 

Els concerts del duo mostren la música de la segona generació de monodistes del XVII. Aquesta segona generació de compositors ja no es preocupa únicament de transcriure al detall la parla en música -com feren, per exemple, Peri i Cavallieri- i estructura les seves cantates en l'alternància de seccions de dos tipus: les seccions declamades -de caràcter narratiu- i les melòdiques -de caire més reflexiu-. Aquesta concepció tan operística de la nova música vocal dels palaus del nord d'Itàlia arribà a trascendir en la música religiosa que, com la profana, esdevé més sensual del que mai havia estat fins aleshores.

 

Eulàlia Fantova - veu

Ferran Pisà - tiorba


Laudate Dominum - Kapsberger

(vídeo)