Instruments antics de corda polsada

Les Sylvanes de R. de Visée

Acompanyant els The Ministers of Pastime

Nou disc de Ferran Pisà centrat en l'obra dels primers tiorbistes

Cupid once when weary grown - P. Humfrey

Arpeggiata a mio modo B. Castaldi


Els projectes d'en Ferran Pisà reben l'ajuda de: