Instruments antics de corda polsada

Les Sylvanes de R. de Visée

Acompanyant en Bob Smith en un Preludi i Rondó de Marais

Eulàlia Fantova & Ferran Pisà presenten Musick's Monument

Gravant Frescobaldi amb Generació Sonora