instruments antics de corda polsada

La Follia - Bellerofonte Castaldi

Acompanyant en Bob Smith en un Preludi i Rondó de Marais

Eulàlia Fantova & Ferran Pisà presenten Musick's Monument

Proper concert: Cinta di rose