Programes

Tabulatura

La tiorba neix a Itàlia pels voltants de l'any 1600 per acompanyar els cantants en la nova manera de recitar cantando. Ben aviat, els tiorbistes crearen repertori solista per a l'instrument. Aquesta música tenia les mateixes pretensions que la música vocal revolucionària dels inicis del barroc: imitar les emocions humanes amb la música i mostrar les oscil·lacions anímiques de l'individu. Així doncs, en les peces del concert Tabulatura anem transitant per la joia, la tristesa, l'esperança, la frustració... tots aquests ànims es van succeint tal com fan en el dia a dia de qualsevol persona.

 

Aquest programa de concert es composa de dues parts: la de música italiana i la de música francesa. La música d'aquests països respon, d'alguna manera, a són els seus pobles: la música italiana és espontània, extravertida, impulsiva i imprevisible. Els francesos, en canvi,  fan una de més continguda, refinada, d'alguna manera més racional.

 

Ferran Pisà - tiorba

Les Sylvanes - Robert de Visée

 Corrente prima - Alessandro Piccinini

 


Eulàlia Fantova & Ferran Pisà

Eulàlia Fantova i Ferran Pisà fan música d'ençà dels seus anys d'estudi a l'ESMUC. El que va començar essent col·laboració dins les aules ha continuat com a projecte professional en els escenaris. El duo treballa els repertoris italians i anglesos per a veu acompanyada.

 

Pels voltants de l'any 1600 a les corts del nord d'Itàlia congria una nova concepció de què és la música. Aquest nou plantejament busca la màxima expressivitat imitant els diferents registres de la parla. Aquest és l'eix del nostre programa Mirando il cielo.

 

Musicks Monument és un programa de concert de música anglesa en temps de la Restauració (1660), quan després d'una dècada de república puritana, el rei Carles II torna a Anglaterra per restituir la monarquia. En el seu exili francès a la cort de Versailles, aprengué els poders propagandístics de les arts i les volgué aplicar al seu propi regne. El teatre i la musica es potenciaren fins a un nivell mai vist a l'illa convertint aquell moment històric en un dels més prolífics de la cultura anglesa.

 

Eulàlia Fantova - veu

Ferran Pisà - tiorba

 How severe is forgetful old age - Pelham Humfrey

 

Cupid once when weary grown - Pelham Humfrey

 

Laudate dominum - Girolamo Kapsberger

Musica Universalis

En el barroc, la música havia d'imitar la parla humana de diferents maneres: en l'estructura del discurs, en l'articulació de les síl·labes i en l'entonació de les frases. D'aquesta manera s'aconseguia repercutir en l'oient suscitant-li les diferents emocions humanes. Música Universalis és un programa de concert de música per a viola da gamba i tiorba d'arreu d'Europa que mostra bé aquest lligam entre discurs musical i discurs verbal. La viola da gamba és un instrument ideal per mostrar els vincles entre música i retòrica per la seva riquesa de recursos tècnics i tímbrics per imitar la parla.

El programa està composat per peces de diferents escoles musicals europees i mostra les maneres diferents de concebre aquest lligam entre música i parla i les maneres diferents d'explotar els recursos de cada instrument.

 

Marc de la Linde - viola da gamba

Ferran Pisà - tiorba

 Prelude & Rondeau - Marin Marais

 


Les vilaneles de Kapsberger

 La proposta de concert Cinta di rose basa el seu programa en els quatre llibres de Villanelle que Kapsberger escrigué (1610, 1619, 1619 i 1623). Aquestes cançons són composicions d'autor que imiten la música popular italiana d'aquella època (el nom villanella està lligat etimològicament amb el nom vila). Les melodies són molt airoses i enginyoses, de vegades fns i tot divertides, i els textos d'aquestes cançons, sempre amorosos, fan referència contínuament a elements del món rural.

 

L'equip per representar aquest programa està format per dos cantants (tenor i soprano) que estableixen diàleg alternant-se les cançons i també cantant plegats alhora. L'acompanyament instrumental està compost per una guitarra de cinc ordres i una tiorba, instruments propis de la música italiana de festa popular al segle XVII i que Kapsberger coneixia i tocava.

 

Soledad Cardoso - soprano

Lambert Climent - tenor

Edwin García - guitarra

Ferran Pisà - tiorba

O dolci sguardi - G. G. Kapsberger

Felici gl'animi - G. G. Kapsberger

Trio Tomo

El Trio Tomo centra el seu repertori en la primera música instrumental barroca, fortament influïda pel nou estil vocal de cant recitat. Aquesta voluntat de la nova música vocal per retratar els diferents ànims del sentir humà comporta una exploració dels recursos de cada instrument insòlita fins aleshores.

 

El programa de Trio Tomo mostra els diferents tipus d'obra característics dels inicis del segle disset: com a primer tipus les sonates per a violí, que busquen el contrast expressiu i els límits de les possibilitats de l'instrument. Un segon tipus d'obra són les diminucions escrites pels compositors del XVII sobre cançons populars de l'època o composicions vocals d'altres autors. El darrer tipus de peça que mostrem en els nostres concerts són les variacions escrites sobre un baix que es va repetint de l'inici al final de l'obra.

 

Rie Kimura - violí

Robert Smith - viola de gamba

Ferran Pisà - tiorba

Sonata à 2 - Giovanni Paolo Cima